Besparing

Med ett intelligent styrsystem medföljer, på sikt, en ekonomisk vinst. Vinsten beror framförallt på att man får en lägre förbrukning. Genom att använda belysning och värme vid behov i form av närvarosensorer eller förprogrammerade tider/dagar vinner man många kilowattimmar.

Med ett smart system kan energibesparingar göras samtidigt som komforten ökas. Exempelvis kan man mäta energiförbrukningen och visa den på en display. Detta göra att de boende blir medvetna om sin förbrukning.

Man kan alltså få en bra och kontrollerad förbrukning genom att ha en behovsbaserad styrning av exempelvis belysning och värme.

<<< Tillbaka

Mer information

www.tekniskabyran.se Tekniska Byrån hjälper dig genom hela projektet. Erbjuder även information om smarta system.
KNX KNX - Världens första standard för styrning i fastigheter.
www.ihc.se Intelligent House Control - system för styrning i villor.
   
   

 

2020-08-12