Miljöriktigt

Idag är miljö en hjärtefråga för många. Husen effektiviseras på flera sätt och så gör även uppvärmningssystemen. Idag finns, till skillnad från tidigare, flera olika typer av "miljö-hus" där konstruktionen har anpassats för att hålla nere förbrukningen. Men på el-sidan går trenden snarare åt andra hållet, vi vill sätta upp mycket spotlights ha mycket belysning.

Eftersom våra byggnader idag står för en ganska hög andel av den totala energiförbrukningen finns därmed en stor besparingspotential. Med ett styrsystem kan man på många olika sätt spara energi, nedan följer några exempel.

Dimma belysning
Med en dimmer kan man sätta en gräns för hur mycket en lampa får lysa, Detta gör att livslängden på lampan förlängs avsevärt och att den drar mindre energi.

Exempel:
En villa har totalt 30st spotlights. Säg att man då anger en gräns där dem endast tänds upp till 80 %. Då betyder det att man sparar 20 % energi per lampa vilket i längden blir ganska mycket, dessutom spar man livslängd på ljuskällan.

Närvarostyrning
En närvarostyrning kan effektivisera belysningen genom att tända/släcka enbart vid behov.

Exempel:
Säg att man har en liten wc som bl.a. nyttjas av barn. Då händer det att de glömmer släcka när dem går ut. Detta kan undvikas genom att man monterar en närvarodetektor som känner av om någon är på toaletten.

Värmestyrning
Styrning av uppvärmningen kan effektiviseras på flera olika sätt.

Exempel:
Familjen åker på semester. Då kan man bestämma att huset går ner i "viloläge" under semesterperioden och beroende på utomhustemperatur hålla en lägsta möjliga temperatur inomhus. Och lagom tills man kommer hem har huset värmts upp till önskat gradtal.

Dessa exempel är en enkel och prisvärd investering som både miljön och plånboken blir glad av.

<<< Tillbaka

Mer information

www.tekniskabyran.se Tekniska Byrån hjälper dig genom hela projektet. Erbjuder även information om smarta system.
KNX KNX - Världens första standard för styrning i fastigheter
www.ihc.se Intelligent House Control - system för styrning i villor
   
   

 

2020-08-12