Musikstyrning

Förmodligen är musiken en del av ditt liv och du vill kunna ha den integrerad i ditt hus för att kunna lyssna på den i flera rum. Lyssna på digital musik lagrad på en musikserver där du kan ha all din musik samlad på samma plats.

Idag finns flera system på marknaden för just detta. Gemensamt för dessa är den grundläggande strukturen som bildar ett musiknätverk.

Musikbibliotek
Hjärtat i nätverket är musikbiblioteket och programvaran som hanterar musiken. Programvaran kan ofta finnas i din vanliga PC, alternativt finns den inbyggd i en separat produkt.
Musikbiblioteket kan finnas på din PC eller en separat extern hårddisk.

Zoner med musik
Genom att skapa flera zoner kan du spela musiken individuellt i de olika rummen, eller gemensamnt synkronisera uppspelning när det är fest.

Kontroller
Musiken i en eller alla zoner kan styras med separat kontroll/fjärrkontroll eller via PC-applikation.

Intelligent musikstyrning
Genom att integrera musiknätverket med ditt smarta fastighetssystem fås möjlighet till bättre övervakning och kontroll, både manuellt och via automatik.

Music Gateway är ett kompakt och smidigt program som kopplar ihop ljudzoner med ditt KNX-system. Läs mer här >

 

<<< Tillbaka


Mer information

www.tekniskabyran.se Tekniska Byrån hjälper dig genom hela projektet. Erbjuder även information om smarta system.
KNX KNX - Världens första standard för styrning i fastigheter.
www.ihc.se Intelligent House Control - system för styrning i villor.
   
   

 

2020-08-12