Närvaro

Idag ser många nyttan med att sätta in en närvarodetektor i vissa utrymmen, och det är ett bra alternativ. Gör man detta i ett smart system kan man dessutom anpassa dessa närvarodetektorer efter sina behov. Man kanske inte alltid vill att rummet ska styras av detektorn, av olika anledningar. Då går det enkelt att tillfälligt avaktivera den.

Närvarosimulering

Med närvarosimulering kan man låta husets belysning tändas och släckas så det ser ut som om man är hemma. Detta gör man genom att ställa det smarta systemet i läge för att spela in alla funktioner under en viss tid, exempelvis 1 vecka. Detta går sedan att spela upp när man åker på semester. Alltså simuleras närvaro i huset, vilket minskar inbrottsrisken.

<<< Tillbaka

Mer information

www.tekniskabyran.se Tekniska Byrån hjälper dig genom hela projektet. Erbjuder även information om smarta system.
KNX KNX - Världens första standard för styrning i fastigheter.
www.ihc.se Intelligent House Control - system för styrning i villor.
   
   

 

2020-08-12