Säkerhet

Det är skönt att veta att man blir meddelad om något fel inträffar i fastigheten. Om läckage. brand eller inbrott skulle uppstå kan man lita på att respektive detektor via det intelligenta systemet skickar meddelande vidare till mobiltelefonen. Ett inbrottslarm eller brandlarm är idag en trygghet som många vill nyttja. För att undvika höga kostnader och flera olika typer av system kan man integrera inbrottslarm och brandlarm i styrsystemet. Fördelarna med detta är många. En användbar funktion som ökar säkerheten är att låta huset simulera att du är hemma. Det fungerar så att du vid ett tidigare tillfälle har sagt till styrsystemet att spela in alla händelser under exempelvis några dagar. Sedan går detta att spela upp när du är bortrest så att det ser ut som om någon är hemma.

Inbrottslarm
Det finns många olika typer av funktioner bl.a. punktskydd, skalskydd, paniklarm och sabotageövervakning.
Skulle någon bryta sig in och aktivera inbrottslarmet kan man alltid få veta detta genom exempelvis sms eller mail. Det går precis, som med ett vanligt larm, också att koppla detta till ett vaktbolag som kommer vid inbrott.

Brandlarm
Även när det gäller brandlarm finns det flera typer av funktioner.
Vid brandlarm kan exempelvis belysning tändas automatiskt för att underlätta evakuering, eller så kan en sirén ljuda.

Läckage
Under diskmaskinen, tvättmaskinen och andra utrymmen där risk finns för läckage kan man installera fuktsensorer som larmar om det blir läckage. Vid larm ljuder sirén och det intelligenta systemet kan också ringa upp en telefon eller skicka sms.

<<< Tillbaka


Mer information

www.tekniskabyran.se Tekniska Byrån hjälper dig genom hela projektet. Erbjuder även information om smarta system.
KNX KNX - Världens första standard för styrning i fastigheter.
www.ihc.se Intelligent House Control - system för styrning i villor.
   
   

 

2020-08-12