Uppbyggnad

En traditionell installation medför ofta omfattande kopplingar och kabeldragningar i villan. Speciellt idag när det är vanligt att man vill har många ljuspunkter och många styrningar. Inte nog med att installationen är omfattande, alla funktioner måste tänkas igenom i förväg. Med ett smart system kan man välja vilka funktioner man vill ha och även justera dem i slutskedet. Det är även lätt att komplettera med ytterligare funktioner senare.

Det finns olika typer av smarta system;

Bussystem känns lätt igen på att man drar en signalledning (bussledning) mellan enheterna och de flesta funktioner sker senare i programmeringen av systemet. Normalt sett finns en spänning på omkring 24V i en sådan busskabel men en del produkter behöver även 230V-matning som då också får dras.

Har man idag ett befintligt hus utan bussystem finns det alternativ för att slippa dra kablar. Man kan exempelvis via en del smarta system nyttja de befintliga 230V ledningarna. Ett sådant system kallas för powerline.

Ett annat alternativ är att nyttja ett trådlöst system.

Det finns därför alternativ för alla.

<<< Tillbaka

Mer information

www.tekniskabyran.se Tekniska Byrån hjälper dig genom hela projektet. Erbjuder även information om smarta system.
KNX KNX - Världens första standard för styrning i fastigheter.
www.ihc.se Intelligent House Control - system för styrning i villor.
   
   

 

2020-08-12